• شرح وظایف کمیته اجتماعی
شرح وظایف کمیته اجتماعی

تاریخ: سه شنبه 8 مهر 1399//ساعت:13:36//گروه:ساختار و شرح وظایف//زیرگروه:کمیته اجتماعی//شماره خبر:940

1.شرح وظایف کمیته اجتماعی

الف/ وظایف کلی: روشنگری، حمایت، پیگیری و مطالبه گری در خصوص رفاه، آسایش و آرامش عمومی مردم از اجزای حاکمیت.

ب: وظایف تخصصی

ب1 / - روشنگری؛ ( مطلع کردن جامعه هدف از داشتن حق امر به معروف و نهی از منکر و مطالبه گری نسبت به اجزای حاکمیت).

1. روشنگری برای داشتن جامعه‌ای توام با رفاه، آرامش و آسایش عمومی.

2. برجسته کردن کارکردهای مشارکت مردمی برای حفظ و ارتقاء جامعه و صیانت از حق اجتماعی افراد جامعه.

3. روشنگری برای ارتقاء سرمایه های اجتماعی بر پایه رضایتمندی مردم از اجرای عدالت اجتماعی و احترام نسبت به یکدیگر.

4. روشنگری برای تشویق افراد جامعه بمنظور مشارکت در پیشبرد اهداف و برنامه‌های استان و شهرستان درعرصه‌های اجتماعی.

5. روشنگری  برای ترغیب بمنظور شناسایی آسیب های اجتماعی در جامعه و طرح مسئله در کمیته برای پیشگیری، کنترل، مهار، اقدام و پیگیری تا حصول نتیجه.

ب/2 - حمایت؛ ( از اقدامات خوب مسئولین با صدور بیانیه و... تشکر و قدردانی به عمل آورده و به جامعه معرفی شوند).

       حمایت از مسئولین و کارگزارانی که عملکردشان موجب رضایتمندی مردم نسبت به آن سازمان و یا نهاد میگردد.

ب/3 - پیگیری؛ ( وظایفی که بر اساس قانون بر عهده مسئولین می باشد لکن به علل نامعلومی انجام نشده شناسایی، بررسی، در شورا مطرح و نتیجه اعلام می شود).

1. پیگیری برای ارتقاء کیفیت بیمه‌های تأمین اجتماعی شامل بیمه‌ی درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و... برای آحاد مردم.

2. پیگیری برای بکارگیری ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی.

3. پیگیری ممانعت از نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده در جامعه.

4. پیگیری برای ایجاد فرصت بمنظور حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده از اوقات فراغت.

5. پیگیری برای ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی

6. پیگیری ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد.

7. پیگیری اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی، فرصت‌ها، امکانات و مسئولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اداری.

8. پیگیری برای سامان دهی اتباع غیرمجاز در شهرستانها، شهرها و روستاها.

9. پیگیری برای حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی.

ب/ 4 - مطالبه گری؛ ( اقدام در خصوص مواردی که سبب نارضایتی مردم گردیده و یا مواردی که به سبب پیگیری تشخیص داده شده مورد غفلت واقع گردیده است).

1. مطالبه گری برای برخورد با فسادِ احتمالی اجزای حاکمیت از مسئولین و اعلام به مراجع قضایی و پیگیری تا حصول نتیجه.

2. مطالبه گری در مورد بهبود وضعیت معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه.

3. مطالبه گری برای ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومیِ ناشی از آن.

4. مطالبه گری برای رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.

5. مطالبه گری برای توانمند‌سازی و خوداتکائی اقشار و گروه‌های محروم برای رفاه و تأمین اجتماعی.

6. مطالبه گری درمورد محقق نشدن انتظارات معلمان، ایثارگران و کارگران بیکار شده ی کارخانجات  درخصوص حقوق و وضعیت معیشتی آنان.

7. مطالبه گری برای مبارزه با اشرافیت، تجمل‌گرایی و مظاهر فرهنگ غرب توسط کارگزاران نظام.

8. مطالبه گری برای ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی – ایرانی.

9. مطالبه گری برای ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان بمنظور کاهش دغدغه‌های آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.

10. مطالبه گری برای تقویت امنیت اخلاقی خانواده ها در جامعه.

11. مطالبه گری برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ویژه موضوع طلاق.

12. مطالبه گری برای جبران آسیب‌های ناشی از طلاق با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده.

13. مطالبه گری برای هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی – ایرانی.

14. مطالبه گری برای مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی.

15. مطالبه گری برای تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی.

16. مطالبه گری برای حفظ هویت تاریخی شهر و روستا.

17. مطالبه گری برای ایمن‌ و مقاوم‌سازی محیط شهری و روستایی.

18. مطالبه گری برای توسعه‌ی تربیت‌بدنی و ورزش همگانی.

19. مطالبه گری برای توسعه‌ی پایدار صنعت گردشگری.

پ: وظایف عمومی:

1. مواردی که نیاز است به مسئولین در استان و یا کشور اعلام شود به روابط عمومی اعلام تا از آن طریق اقدام شود.

2. تهیه و پیشنهاد برنامه های سال و اعلام به مجمع.

3. اولويت بندی برنامه های اجتماعی.

4. رصد فعاليت های اجتماعی مثبت و فعالیت های ضد اجتماعی، ارزشی و فرهنگی.

5. تهيه مطالب اجتماعی در قالب پیام و بروشور.

6. ارتباط و هماهنگی با مراكز اجتماعی در سطح استان.

7. فعالسازی کمیته اجتماعی مجمع شهرستانها.

8. ايجاد سامانه برای اطلاع رسانی فرهنگی.

9. برگزاری همايش و نمايشگاه های فرهنگی.

10. تدوين برنامه جامع جهت حضور در حوزه های علميه، دانشگاه ها و مدارس.

11. شناسايی نيروهای ارزشی و سازماندهی آن ها در رابطه با وظایف کمیته.

12. ‏اخذ و جمع آوری آمار و اطلاعات فعالیت های اجتماعی از مجمع شهرستانها.

13. ‏تدوين روش های اجرايی جهت ايجاد ارزش ها و اثرگذاری در آن ها.

14. ‏تدوين برنامه جامع جهت نفوذ در مساجد و پايگاه های بسيج.

15. تدوين برنامه جامع جهت ارتباط مجمع با سازمان ها ، ادارات، مراکز دولتی و بخش خصوصی.

ارسال نظرات