• بسیجِ ملیِ سلامت / هر محله مرکزی برای مقابله با کرونا
بسیجِ ملیِ سلامت / هر محله مرکزی برای مقابله با کرونا

تاریخ: یکشنبه 10 فرودرین 1399//ساعت:18:41//گروه:اخبار//زیرگروه:اخبارمجمع//شماره خبر:921

مشخص کردن راهبردهای پدافند زیستی برای مقابله با ‏تهدید بیوتروریسم در شرایط فعلی امری ضروری است.

پر واضح است که بیوتروریسم یا تروریسم زیستی، انتشار عمدی عوامل بیولوژیک و از جنگ نظامی ‏پیشرفته تر است.

تولید و توسعه سلاحهای بیولوژیک و بکارگیری آن در تخاصمات نظامی، حوادث بیوتروریستی،خطر توسعه عوامل بیولوژیک نوین به عنوان تهدیدی زیست محیطی بر علیه امنیت بشری در حال گسترش ‏می باشد.

مشخص کردن راهبردهای پدافند زیستی برای مقابله با ‏تهدید بیوتروریسم در شرایط فعلی امری ضروری است.

اجزای حاکمیت وظیفه دارند در مهار و کند کردن ‏گسترش ویروس کرونا مشارکت جدی داشته و فرصت ها را از دست ندهند.

تجربه نشان ‏داده با بسیج ملی، مشارکت و همکاری مردم میتوان بر مهار کرونا غلبه پیدا کرد ند.

تهدیدات مدرن بیوتروریسم، نیاز به تبیین راهبردهای فوری و عملی ‏دارد با توجه به اهمیت مبارزه با تهدیدات بیوتروریسم کرونا و جنگهای بیولوژیک، ارتقاء آگاهی های جامعه در ‏خصوص نحوه برنامه ریزی برای پیشگیری، مقاوم سازی افراد در معرض خطر، مقابله در شرایط فعلی، مشخص ‏نمودن راهکارهای پدافند زیستی برای مقابله امری ضروری می باشد. ‏

لذا برای مهار ویروس کوید19 راهکارهای ذیل برای مقابله با جنگ ‏بیولوژیک به دولت پیشنهاد میگردد تا با بهره گیری از پتانسیل های موجود در کشور مدیریت راهبردی  کند.

 

1-‏ تدوین استراتژی "مقابله همه جانبه با شیوع ویروس کرونا" با رویکرد محله محور.‏

‏2-‏ تبیین راهبرد "هر کوچه یک مرکز مقابله " و تعیین عوامل خدماتی برای خدمت رسانی به مردم محله.‏

‏3-‏ تعیین نوع فعالیت برای نیروها از قبیل؛ آگاه سازی با شعار در خانه بمانیم – کنترل ترددها  – تامین نیاز خانواده ها بنا بر درخواست آنان از مراکز خرید در هر محله با هزینه خانواده ‏ها – شناسایی و معرفی افراد مشکوک به مراکز درمانی.‏

‏4-‏ سازماندهی نیروها اعم از دولتی و سایر اقشار جامعه برای انجام فعالیت در هر محله.‏

‏5-‏ بلوک بندی محله های شهری و روستایی مناطق آلوده.‏

‏6-‏ معرفی اعضای خدمتگذار به اهالی هر محله.‏

‏7-‏ ایجاد پایگاه برای ستاد مدیریتی هر محله در اماکن عمومی همان محله.‏

‏8-‏ روزانه مورد ‏معاینه پزشکی قرار دادن افراد خدمتگذار که امورات ضروری افراد محله را انجام میدهند تا خود آلوده به ویروس نباشند.‏

‏9-‏ تشکیل کمیته های – اطلاع رسانی – پیشگیری – درمان – مقابله - امنیت عمومی .‏

‏10-‏ تشکیل ستاد مدیریتی با حضور نمایندگان دولت – ن. مسلح – قوه قضاییه - سازمانهای مردم نهاد ‏‏- هیئت ها و موسسات غیر دولتی.

                                                            مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان فارس

ارسال نظرات