• آمریکا وضعیت اضطراری در قبال ایران را تمدید کرد
آمریکا وضعیت اضطراری در قبال ایران را تمدید کرد

تاریخ: یکشنبه 23 اسفند 1394//ساعت:21:20//گروه:اخبار//زیرگروه:برجام//شماره خبر:869

به گزارش خبرگزاری موسسه مطالعات آمریکا و اروپا ، پایگاه اینترنتی کاخ سفید با انتشار خبری اعلام کرد: رئیس جمهور آمریکا با ثبت اطلاعیه ای در اداره ثبت فدرال آمریکا، ادامه وضعیت اضطراری در قبال ایران را اعلام کرد.
باراک اوباما با ارسال نامه ای به کنگره آمریکا ، ادامه وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران را اعلام کرد.
این نامه در تاریخ نهم مارس ۲۰۱۶ (۱۹ اسفند) منتشر شده است.

در این نامه که در اداره ثبت فدرال آمریکا ثبت شد و به کنگره نیز ارسال شده، آمده است:
بخش ۲۰۲(d) از قانون اضطرارهای ملی آمریکا (۵۰ U.S.C. ۱۶۲۲(d))، انقضای خودکار وضعیت اضطراری ملی را، ۹۰ روز قبل از تاریخ صدور وضعیت اضطراری، پیش بینی کرده است مگر اینکه رئیس جمهور آمریکا در اداره ثبت فدرال، اطلاعیه ای را ثبت کند و آن را به کنگره ارسال کند و اعلام کند که وضعیت اضطراری برای مدت زمانی فراتر از تاریخ تصویب، پابرجا خواهد بود. پیرو این مفاد، من اطلاعیه ای را به اداره ثبت فدرال ارسال کردم و در آن بیان کردم که وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران که در پانزدهم مارس سال ۱۹۹۵ اعلام شده بود، فراتر از تاریخ پانزدهم مارس سال ۲۰۱۶ نیز ادامه خواهد یافت

ارسال نظرات