آخرین اخبار
نمایش تمامی اخبار امروز
تصویر روز
  • تصویر روز

    ساختار مجمع رهروان

یادداشت روز
امر به معروف نسبت به مسئولان: البته امر به معروف و نهي از منكر حوزه هاي گوناگوني دارد كه باز مهمترينش حوزه مسئولان است ؛ يعني شما بايد ما را به معروف امر، و از منكر نهی كنيد. مردم بايد از مسئولان، كار خوب بخواهند؛ آن هم نه به صورت خواهش و تقاضا ؛ بلكه بايد از آنها بخواهند. اين مهترين حوزه است؛ البته فقط اين حوزه نيست ؛ حوزه هاي گوناگوني وجود دارد. ( امام خامنه ای )
ارتباط با ما